۱۳۹۳-۰۳-۰۳

تعریف اکوسیستم:

 تعریف اکوسیستم:

اکوسیستم در برگیرنده ی نحوه ی کنترل و ارتباط بین کلیه ی ذرات عالم هستیِ مادی با یکدیگر و تعادل ما بین آنهاست.
در اکوسیستم هر ذره ای با ذره ی دیگر در ارتباط است و هیچ ذره ای بدون ارتباط با سایر ذرات نمی تواند وجود داشته باشد؛ در اکوسیستم هر ذره ای با ذره ی دیگر روزی دارد، در واقع، آنچه هست و در هستی جریان دارد، اکوسیستم مسئول توزیع روزی بین کلیه ی ذرات و عامل ایجاد تعادل بین ذرات است و همان چیزی است که به نام «میکائیل» می شناسیم.
هر گونه تغیر در جهان هستی مادی توسط اکوسیستم انجام می شود.بنابراین تولد، مرگ و از حالی به حال دیگر شدنِ (ارتحال) کلیه ی اجزای عالم هستی مادی توسط اکوسیستم تعیین و به اجرا گذارده می شود.
مثال: در واقع پدیده ی انفجار بزرگ(Big Bang)، پیدایش منظومه ی شمسی، ایجاد کرات مختلف از جمله کره ی زمین و حیات بر روی آن تا رسیدن به انسان، همگی توسط اکوسیستم اجرا شده است؛ یعنی حیات تجلی می خواهد، حرکت رفتار را دنبال می کند، رفتار به جهت و جهت، هویت می آورد و هویت نهایتا شخصیت را حاصل می کند. از طرف دیگر، حرکت تبادل انرژی را به دنبال خواهد داشت و تبادل انرژی در پس خود خستگی و آنتروپی (Entropy) خواهد داشت و بعد از آن ما به تغییر، تولد و مرگ می رسیم؛ که تولد و مرگ را با نام عزرائیل می شناسیم.


مروری بر دوره مقدماتی سایمنتولوژی
استاد محمد علی طاهری
دانشگاه علوم پزشکی ایران- خرداد 1388 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر