۱۳۹۳-۰۳-۱۰

مسائل نرم افزاري وجود در

مسائل نرم افزاري وجود در

به نام خدا

در ادامه مباحث گذشته ،دوستان در خصوص مسائل نرم افزاري وجود در جريان بحثهائي قرار گرفتند و در زمينه اصلاح نرم افزاري يک کار اشتراکي را آغاز کرديم (اصلاح الگوي خواب) . در اصلاح الگوي خواب مي خواهيم به اين نتيجه برسيم که اصلاح الگوي نرم افزاري و Reset نرم افزاري در واقع چگونه است. آزمايش به اين منوال بود که دوستان ببينند که چه تغييراتي در خواب آنها ايجاد مي شود، اين تغييرات، هر تغييري مي تواند باشد، يعني با در نظر داشتن روال گذشته به يک باره چه اختلافي پيش مي آيد، تغييرات مثبت و منفي و هر چه که هست.

ما يک نتيجه مي گيريم اگر بشود در خواب دست برد خيلي تئوريها هم از نظر تعريف خواب به هم مي خورد و تئوريهاي جديدي مطرح مي شود، که اين کار را داريم انجام مي دهيم و هم اين که متوجه مي شويم که ما مي توانيم اصلاحات نرم افزاري داشته باشيم. حالا روي خواب و يا روي هر مسئله ديگري.

فرضا امروز روي بحث اعتياد با هم يک تجربه اي را خواهيم داشت و همه در آن مشارکت خواهيم داشت. البته با تعريفي که مي کنيم از اعتياد، آن موقع متوجه مي شويم که همه مي توانيم شرکت کنيم در آن.

دوره سايمنتولوژي - جلسه دوم - استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر