۱۳۹۳-۰۳-۱۰

اکوسيستم و جهان دو قطبي

اکوسيستم و جهان دو قطبي

برخي از دوستان مي خواهند بدانند که آن مطالبي را که تعريف کرديم جايگاهش در حلقه جهان دو قطبي چگونه است؟ خيلي ها دچار يک مشکل فکري هستند که وقتي مي گوئيم اکوسيستم، اکوسيستم از کجا آغاز شده؟ اکوسيستمي که ما مي شناسيم نقطه شروعش کجاست؟

دوستان دقيقا مي دانند که ما راجع به يک حلقه بسيار طولاني صحبت کرديم، تمام مسائلي را که ما تحت عنوان اکوسيستم مي شناسيم و ماجراي Big Bang و ماجراهاي ديگري که در اين خصوص با آن آشنا هستيم همه آنها، در يک نقطه بسيار کوچکي که تقريبا مي شود گفت بزرگ شده، اتفاق مي افتد، يعني ماقبل اين و مابعد اين، اين اکوسيستم کاره اي نيست و اکوسيستم، در مراحل قبل و بعد به گونه هاي ديگري ظاهر مي شود، يعني آن چيزي را که ما مي شناسيم فقط براي جهان دوقطبي (بخشي که ما مي شناسيم) که اينجا جسميتي داريم و از يک همچين شرايطي برخوردار هستيم. اگر از اين شرايط خارج بشويم اکوسيستم، مفهوم ديگري پيدا خواهد کرد، يعني اگر از اين جسم جدا بشويم اکوسيستم ديگري در انتظار ماست، پس اين جواب سؤال آن دوستاني که خيلي درگير شده بودند و تصور مي کردند اکوسيستم از اينجا (بخشي که ما مي شناسيم) شروع مي شود.

اکوسيستم به نوعي در ابتدا طراحي شده ولي در هر مرحله، به يک گونه اي تجلي پيدا مي کند و آنچه را که گفتيم در شرايط فعلي ما صادق است و آن هم تقريبا يک همچين جايگاهي دارد و در اين جايگاه محصولش انسان است.

دوره سايمنتولوژي - جلسه دوم - استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر