۱۳۹۳-۰۲-۲۹

خانمی خال چشم داشت و قرار بود

سؤال:
خانمی خال چشم داشت و قرار بود دربیمارستان فارابی عمل شود، می گفت نور از چشمش دارد می ریزد، می خواهم بدانم که اینها چه بود آیا آن نورها روح بود؟

پاسخ:
مواردی را در جاهائی برخورد می کنیم که روح یا همان کالبد ذهنی و جن بهنگام خروج نور می بینند، البته برای کالبد ذهنی یک برنامه است و برای جن یک برنامه دیگر و فقط یک نشانه است، یک نشانه خوب است، که در آنجا هوشمندی کمک می کند که بیاید بیرون،

یک موقع هم فریب است، یعنی یک موجود غیر ارگانیک در هیبت خوبی می آید، نورانی، روحانی و ... و خیلی ها از همین طریق فریب می خورند، خیلی ها وقتی که می خواهند افسارشان را در دست بگیرند می بینند یک چهره نورانی، روحانی و ... آمده، و ما از حالا به بعد هر چه آنها بگویند انجام می دهیم،

خصوصاً این که یک شگردهائی هم ممکن است نشان بدهند، یک چشمه هائی هم ممکن است نشان بدهند که دیگر اعتماد ما را کامل جلب کنند، در این خصوص مورد خوب داریم و مورد بد داریم، مورد بدش عمدتاً افرادی که می گویند ما یک موجودی می بینیم نورانی، مقدّس و ... بعد ما تشعشع دفاعی می دهیم، مثلاً در آسایشگاهها افراد زیادی هستند که می گویند ما امام زمان (عج) هستیم، یا می گویند ما در ارتباط با یک موجود مقدّس هستیم، کسی بود که می گفت با عیسی مسیح (ع) در ارتباط هستم، مرتّب می آید برایم اینکارها را می کند و ... من را زیر بال و پرش می گیرد و معمولاً هم دست می اندازد گردنم، تشعشع دفاعی دادند بعد از تشعشع دفاعی می گفت که حالا گردنم را اینجوری گرفته (حرکاتش را هم به نمایش می گذاشت)

دوره تي دي - استاد طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر