۱۳۹۳-۰۳-۰۴

نرم افزار بنياد

نرم افزار بنياد

شما سرشت و تينت و اينها رو شنيديد
(گر جان بدهد سنگ سيه لعل نگردد - با تينت اصلي چه کند بد گوهر افتاد )

حالا اينها رو شما جدي نگيريد به اصطلاح، ولي چيزهاي هست که چون سلبيت داره، ضمن اينکه از نظر ما متغيره ولي سلبيت داره مشكله

( اصل بد نيکو نگردد - زانکه بنيادش بد است )

شما اينها رو شنيديد، ولي يه اصلي ما داريم اصل تغيير پذيري، شما اينها رو بدونيد که تغيير پذيره، اگه اصل تغيير رو بگيريم، الان ما قانون تغيير رو و مسائل ديگه رسيديم، همه چي تغيير پذيره، حالا نرم افزار وجودي ما باشه، حالا نظراتي وجود داره که در واقع شخصيت رو ممکنه غير قابل تغيير بدونه،

ولي ما همه اين صحبت ها سر اينه که تغيير پذيره و راه اميدي رو سراغ داريم که داريم بحث مي کينم، داريم صحبت مي کنيم اين نيست که يه آب پاکي رو دست خودمون بريزيم که نه ديگه اصل بد نيکو نگردد، خوب ما با اصل بد آمديم که به يک اصل خوبي برسيم و نتيجه نهايي زندگي ما به يک اصل خوب منجر بشه، اگه اين اميد رو از ما بگيرن ديگه از ما چيزي باقي نميمونه.

Psy. GB. 1383
استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر