۱۳۹۳-۰۳-۱۰

ببخشيد استاد! تا کي مشخّص ميشه که يعني ما اقدامي بکنيم؟

سؤال:
ببخشيد استاد! تا کي مشخّص ميشه که يعني ما اقدامي بکنيم؟

استاد:
ببنيد! من فکر مي کنم که اين يکي دو ماهه همه چي معلوم ميشه، توي اين يک ماه اخير خيلي چيزها معلوم ميشه که به اصطلاح چيه! خُب حالا به هر صورت مسأل? ما اينه و بايد بگونه يي عمل بکنيم که عملکرد يا اونچيزهايي که ممکنه ايجاد اشکال بکنه؛ که عمدتاً بر ميگرده به تخلّفاتِ مربّيها! عمدتاً!

يعني تا اينجا که من درگير بودم اونجا و رو در رو بودم و نميدونم ساعتها فيلم و غيره و اينها؛ عمده مشکل ما عمد? مجموع? مشکل ما [...صدا نامفهوم] فعّاليّتِ افرادِ مجموعه خارج از رَوي? عادّيست.

بخشي از بيانات بسيار مهم استاد طاهري
ديدار با استاد - نوروز 92

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر