۱۳۹۳-۰۳-۰۴

نرم افزار ژن

نرم افزار ژن

اما يکي از موضوعاتي که خوب همه دوستان ديگه کاملا باهاش آشنا هستن بحث نرم افزار ژن هست، نرم افزار ژن کليه سوء سابقه ها و حسن سابقه ها و آنچه که از بدو پيدايش حيات در واقع منظورم هست، اتفاق افتاده در اينجا ما وارثشيم، يعني درست بازي رو که کسي که قطع مي کنه ما ادامه ميديم، جايي که دونده به يه جايي ميرسه، يه چوبي دستش هست، ميده دونده بعدي ادامه ميده، دونده بعدي قصورات واشتباهات دونده قبلي رو بايد جبران کنه، يعني در مجموع تعدادي دونده قرار نقايصشون و محاسنشون رو روي همديگر بذارن، خوب، لذا هر کسي تا يه جايي ميدوه، از جايي ديگه چوب رو ميده دست دونده بعدي، دونده بعدي ادامه ميده و همين جوري دونده و دونده و دونده بعدي ... حسن سابقه اگه باشه، اگه اين دونده جلو افتاده باشه، نفر بعدي يه خورده خيالش راحتره، جلو افتادگي داره، اگر نفر عقبي در واقع عقب مونده باشه، نفر بعدي بايد جبران کنه، آيا همچين بازي ميتونه تو ذهن ما جا بگيره؟

ما وارد يه همچين بازي شديم، وارد همچين بازي هستيم که حسن سابقه، مثلا يک نسلي ميتونه ژنتيکي طول عمر بالا داشته باشه، يه نسلي ميتونه طول عمر پايين داشته باشه، چون از گذشته اين در واقع اومده انتقال کرده، حالا بحث ژن هم خيلي مفصله سر جاي خودش صحبت مي کنيم که چه نرم افزارهايي و چه سخت افزارهايي، چه چيزهايي در نرم افزار مياد، چه چيزهايي در سخت افزار، اما اين به اون دليل نيست که به اون معنا نيست که ما محکوميم، يعني اگر يک نسلي طول عمر کمي داره، يعني ژنتيکي حالا نسل بعدي هم محکوم ديگه، اگر يک بيماري خاصي رو داشته، الان ديگه بگيم تو محکومي ديگه، ژنتيکه ديگه کاري نداره،

تجربه شما نشان داده که مساله ژنتيک نقشي در درمان نداره و کسي که درمان ميکنه اون در ژن خودش داره پاک ميکنه و به نسل بعدي انتقال پيدا نميکنه، يعني اگه توليد مثل بعد از بهبود باشه، بعد از درمان باشه، به نسل بعدي انتقال پيدا نميکنه.

سيستم الان به راه افتاده، چه نرم افزاريش چه سخت افزاريش، بنابراين يک موضوع ديگه اي که شما در سايمنتولوژي باهاش برخورد مي کنيد دوباره تاکيدعرايض قبلي من هست، اينکه انسان در سايمنتولوژي به هيچ وجه محکوم نيست و هر کدوم از برنامه ها خوب، ثابت شده، سلب شده، ولي قطعا سلب نيست، ميتونه تغيير داشته باشه و دليل ورود به جزئياتي که شما شاهدش هستين که داريم مقدمتا ميريم، دليلش اينه تا ما اين اجزاء رو مورد بررسي قرار نديم با کل ارتباطش رو نميدوينم چه نقشه اي تو کاره، پس از همين الان آماده باشيم که نقايص کار گذشتگان رو جبران کنيم، چوب رو دادن دست ما حالا ما دونده بعدي هستيم و قرار اينها رو بديم دست نسل بعدي، خوب اميدواريم که ما بتونيم جلو بندازيم که اونها کمتر بخوان نفس بزنن.

Psy. GB. 1383
استاد طاهري 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر