۱۳۹۳-۱۰-۰۸

نيازمندي به آگاهي

نيازمندي به آگاهي
هر جایی صحبت تاریکی و شب و سحر می شود می خواهد نیازمندی ما را به طلوع نشان بدهد !
« قل اعوذ برب الفلق، من شر ما الخلق »
قسم به خدای روشنایی، تا با نور هدایت و آگاهی ما را نجات بدهد.
مشکل انسان یک چیز بیشتر نیست آن هم نا آگاهی است.
اگر روی خوشبختی را ندیده به خاطر نا آگاهی است.
دوره ٣ - جلسه ٣ - زنگ ١
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر