۱۳۹۳-۰۹-۲۴

تجمع همراهان مقابل زندان اوين مورخ دوشنبه 24 آذر ماه 1393

تجمع همراهان مقابل زندان اوين مورخ دوشنبه
24 آذر ماه 1393
در اعتراض به شرايط وخيم استاد محمد علي طاهري
استاد محمد علي طاهري
گـروه سـايت سـايمنتولـوژي _ فـرادرمــاني
عــرفـان خــدا مـحــور
http://erfanekeihani.com
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر