۱۳۹۳-۰۹-۲۸

آیا با محور وجودی مثبت می شود دروغ گفت و غیبت کرد؟

سؤال: آیا با محور وجودی مثبت می شود دروغ گفت و غیبت کرد؟
استاد: بله، می شود. محور مثبت، یک فرصت ایجاد می کند تا آن تغییرات ظاهري هم انجام گیرد.
محور وجوري مثبت، ضمن ایجاد یک فرصت برای ما، نشان مي دهد که دليل طرح برخي مباحث در ادیان چه بوده است.
حالا اگر کسی نسبت به اين مقوله آگاه شد، و باز هم غیبت کرد، ضرر بزرگتری کرده است.
البته معمولا کسانی که از اين طريق با قضايا آشنا می شوند، کم و بيش از آن استفاده کرده، محور وجودیشان را عوض می کنند.
حال اگر محور وجودی فرد مثبت و کلامش رحمانی باشد، ولی از این فرصت استفاده نکند، ضرر، روی ضرر کرده است.
سخنرانی -مهر -1388-تطهیر، محور وجودی، زمان آخر - استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر