۱۳۹۳-۰۹-۲۳

من در ارتباط بی نام ترم 8

سؤال: من در ارتباط بی نام ترم 8، پیام تسبيح و «فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ» را دريافت کردم.
استاد: اين ارتباط معني تسبيح را نيز در خود دارد. تسبیح جزء حلقه هایی است که وارد آن شده ایم؛ به معناي درک شناوری و گستردگی.
ببینید، ما تا به درک تسبیح نرسیم، گرفتار هستیم؛ حتی گرفتار عقایدمان که نمی گذارند پرواز کنیم.
معنای تسبیح، از منظري که ما با آن آشنا شدیم، با معناي متداول متفاوت است. همه باید به درک تسبیح، شناوری، گستردگی و بی ذهنی برسیم. چراکه با ذهن محدود، بسته و قفل شده با اطلاعات و داشته های قبلي، نمی توان به درک یک عظمت رسيد (همان فلسفه ای که برای «اینتریونیورسال» تعريف کرديم).
ذهن کسي که این نگاه را شرک مي داند، قفل شده است و نمی تواند يک قدم از حریم خود جدا شود؛ ما او را در شرک می بینیم و او ما را!
سخنرانی -مهر -1388-تطهیر، محور وجودی، زمان آخر - استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر