۱۳۹۳-۰۹-۲۸

هدف ما اصلا این نیست که

هدف ما اصلا این نیست که منگنه ایجاد کنیم. ما می خواهیم هر کسی فکر کند آزاد است، می تواند حرف خود را بزند و دستش باز است. اگر بداند که ما از پشت می زنیم و کمرش را می شکنیم، این کار را نمی کند. باید بگذاریم که افراد آزاد باشند و هر جا دلشان خواست، خیانت کنند! و هر جا دلشان خواست، برگردند! البته ما هم باید بتوانیم از خودمان دفاع کنیم.
ما در داخل مجموعه، یک پدیده تصفیه اتوماتیک داشته ایم. یک جریان برای تصفیه خود، باید زحمت و هزینه بسیاری متحمل شود. چراکه به هر کسی بگویی «تو ناخالصی!»، می گوید «من؟! نه، من از همه شما ها خالص ترم!». ولی وقتی دست ها باز باشد، با نگاه به عقب، می بیند که چقدر قشنگ و بدون هیچ زحمتی براي ما، هر کسی خواسته، دست خود را رو کرده است! در واقع موضع هر کسی مشخص است. این یک آزمایش بوده است؛ خیلی ها فکر می کردند که اگر در یک جریانِ سازنده بودند، چه می کردند و در اینجا مورد امتحان قرار مي گيرند.
سخنرانی -مهر -1388-تطهیر، محور وجودی، زمان آخر - استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر