۱۳۹۳-۰۹-۱۸

سوء سابقه

سوء سابقه
اتفاقی که افتاده به منزله پاک کردن اعمال او نیست(منظور ول کردن کمند طرفی که ظلم کرده)، او پاک نمي‌شود،........ او ثبت است...... این ماجرا به عنوان سوء سابقه، حسن سابقه ثبت مي‌شود.
مثال زدم یک نفر جرمی مرتکب مي‌شود و به زندان مي‌رود، یک روزی در زندان باز را مي‌کنند و مي‌گويند «آقا بفرمایید بروید بيرون، شما دین خود را به جامعه ادا کردی» این آدم مي‌خواهد فردا برود سر یک کاری مي‌گويند برو سوءسابقه بگیر، سوء سابقه‌اش مي‌آيد مي‌بیند نوشته کلاه‌برداری، آیا مي‌تواند بزند توی سر خودش و بگويد من که زندانی‌ام را کشیدم، دینم را ادا کردم، اين چيه مي‌دهيد دست من؟! مي‌تواند بگويد؟ نمي‌تواند، مي‌گويند آنجا اشتباه كردي و اینجا درج شده است پاک نمي‌شود..
لذا منظور از بخشش اصلاً این نیست که او هر کاری کرده عیب ندارد!، آن‌ها ثبت است.ولي ما خودمان را نجات مي‌دهيم، برای این که بتوانیم راحت‌تر پرواز کنیم، سر کمند را رها کرديم. حالا او طناب به گردنش هست و فرار مي‌کند تا کی و کجا؟
ترم پنجم، جلسۀ ششم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر