۱۳۹۳-۰۹-۲۲

تعریف جامع و کامل "بیماری" چیست و چه تعریف کلی ای می توان برای آن ارائه داد ؟

تعریف جامع و کامل "بیماری" چیست و چه تعریف کلی ای می توان برای آن ارائه داد ؟ و دیدگاه فراکل نگری چه نقشی در تعریف و درمان بیماری انسان می تواند داشته باشد ؟
جهان انسان شد و انسان جهانی
از این پاکیزه تر نبود بیانی (شیخ محمود شبستری )
مطابق نظریه ی فراکل نگری ، تعریف بیماری عبارت است از :
"وجود هر گونه اختلال ، انسداد، صدمه و عدم تعادل در هر یک از بی نهایت اجزای تشکیل دهنده ی وجود انسان . "
اگر بخواهیم تعریف فراکل نگری را از بیماری قبول کرده و به کار ببریم ، تشخیص بیماری توسط انسان کاریست محال و غیر ممکن ، زیرا همانطور که دیدیم انسان بی نهایت اجزا دارد که تنها برخی از آنها شناخته شده و بسیاری نا شناخته باقی مانده اند و در طول تاریخ همیشه نگاه انسان به خود و بیماری اش نگاهی تک بعدی و ناقص بوده است .
بنابر این باید چیزی فراتر از انسان وجود داشته باشد . باید هوشی فراتر از هوش انسان در دسترس داشته باشیم که بتواند انسان را با تمام اجزاء وجودی اش به صورت کلی و کامل مشاهده ، بررسی و درمان کند.
اما آیا چنین هوشی وجود دارد ؟
هوشمندی چیست ؟
تا اینجا دیدیم که بر اساس دیدگاه فراکل نگر انسان به وسعت جهان هستی است اما تا کنون شناخت از انسان و ابعاد وجودی و بیماری او همواره تک بعدی و ناقص بوده است و به این نتیجه رسیدیم که باید هوشی فراتر از هوش انسان در دسترس داشته باشیم که بتواند انسان را با تمام اجزاء وجودی اش به صورت کلی و کامل مشاهده ، بررسی و درمان کند.
اما آیا چنین هوشی در جهان هستی وجود دارد ؟
در فرادرمانی درمان بیماری ها "از طریق" اتصال به هوشمندی ( که با نامهایی از جمله شبکه ی شعور کیهانی ، شعور الهی ، آگاهی در عرفان حلقه و در ادیان مختلف با نامهای : جبرئیل ، روح الامین ، روح القدس و... یاد شده است) انجام می شود .
به اینصورت که بیمار توسط فرادرمانگر* به شبکه ی شعور کیهانی وصل شده و مورد کاوش (اسکن*) قرار می گیرد . و هوشمندی الهی در آن واحد تمام اجزای وجودی بیمار را اسکن کرده و از طریق علائمی مانند : گرم شدن ، درد گرفتن ، تیر کشیدن ، لرز ، احساس حرکت نوعی جریان در بدن ، ضربان زدن ، تشنج یا دیدن رنگ ها و نورها و .. روند درمان را آغاز می کند و با حذف علائم بیماری و بیرون ریزی ، بیمار بعد از مدتی با پیگیری اتصالها درمان می شود .
استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر