۱۳۹۳-۰۹-۲۸

در بعضی حالت های

در بعضی حالت های تشعشع دفاعی ظاهرا حق با ماست و ما مثلا تشخیص‌ دادیم که یک نفر به دفاعی نیاز دارد اما نمی‌توانیم بشیم قیم آنها. چون ممکنه در 10 مورد یک مورد را سوء استفاده کنیم و در اختیار دیگران دست ببریم و در اختیار دیگران دخالت کنیم و آن وقت می شه کاری که شبکه منفی می تواند بکند !
و ما این کار را نمی کنیم، ما برای یک مورد هم این کار را نمی‌کنیم که عادت نشود و سنت نشود و هر کسی خودش برای دفاعی دادن تصمیم نگیره. الان با همه نظارت ها ممکن است تخلف صورت بگیرد٬ یک نسل بعدی دیگر نمی شود کنترل کرد. بحث سخت گیری و سوگند نامه و اینها این است که این امانت الهی را عینا انتقال بدهیم و در آن دست برده نشود.
از مباحث دوره 2 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر