۱۳۹۳-۱۰-۰۸

نجات جمعي است

نجات جمعي است
در کمال هم مسئله فردی نداریم، یک نفر هم برود بالای بالا و به کمال برسد می گویند چرا تنها آمدی؟
اگر بگوید من خودم را نجات دادم، می گویند تو خیلی خود شیفته ای و خیلی کار اشتباهی کردی. می گویند خوب ما با تو به توافق رسیدیم اما برو پایین با بقیه بیا و مسائل بقیه را باید حل و فصل کنی. یعنی رسیده به فنای فی الله ولی باید بیاید به فنای فی الخلق برسد.
دوره ٣ - جلسه ٣ - زنگ ٢
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر