۱۳۹۳-۰۹-۲۳

ممکن است عده ای از حرف های من

استاد : ممکن است عده ای از حرف های من برداشتی بد داشته باشند؛ وقتي می گویم ما نمی توانیم به تطهير ظاهري برسيم، ممکن است یک نفر این طور برداشت کند که «چون ما نمی توانیم به تطهیر ظاهری برسیم، پس می توانیم دروغ بگوییم، غیبت کنیم و …»! در حالیکه منظور ما، حالت «مطلق» تطهیر ظاهری است. ما سعي مي کنيم براي مثال اگر در گذشته روزي ده بار عصبانی می شدیم، امروز به یک مرتبه کاهش بیابد.
باید به سمت «کنترل» برویم و این کنترل را به عنوان یک کادو به فرد می دهند. اما آيا او قدر این کادو را می داند؟ این کادو يا امانت، یک وسیله آزمایش است.
سخنرانی -مهر -1388-تطهیر، محور وجودی، زمان آخر - استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر