۱۳۹۳-۰۹-۲۹

نحوه ي تشخیص آگاهی های شبکه ی مثبت و منفی :

نحوه ي تشخیص آگاهی های شبکه ی مثبت و منفی :

همان‌گونه كه در تقسيم‌بندي فوق ديده مي‌شود،بسياري از قدرت‌هايي كه انسان به آن‌ها دل بسته و به‌شدت دنبال مي‌كند و براي به دست آوردنش سال‌ها وقت سپري مي‌كند، همگي اهدايي شبكه‌ي منفي هستند و شبكه‌ي مثبت محال است كه حتي يكي از آن‌ها را در اختيار اشخاص بگذارد، زيرا نقض‌كننده ستارالعيوب بودن، عدالت الهي، اختيار انسان و... است.
به‌هرحال شبكه‌ي مثبت فقط آگاهي‌هاي كمال را در اختيار انسان مي‌گذارد و نه چيز ديگري را بدون شك يكي از شيرين‌ترين تجارب در دنياي عرفان، دريافت آگاهي است. پرشدن خلاء ناآگاهي با آگاهي ناب الهي كه خود لذتي غيرقابل توصيف دارد و مي‌تواند انسان تشنه را سيراب كند. اما گاهي اين تشنگي به قدري زياد است كه امكان دارد او هر جامي را با هر محتوايي سر بكشد؛ بدون توجه به اين‌كه اين شراب اهدايي، ممكن است از شبكه‌ي منفي باشد.
كليه‌ي اطلاعات ماورايي كه انسان به دست مي‌آورد، يا از شبكه‌ي مثبت است و يا از شبكه‌ي منفي. اطلاعات شبكه‌ي مثبت، انسان را در جهت كمال هدايت كرده و راه رسيدن به وحدت را با جهان هستي براي او فراهم مي‌كند. از پيامدهاي اين هدايت، رسيدن به شادي دروني، آرامش و... است.
اطلاعاتي كه در جهت خودنمايي و منافع شخصي، نحوه‌ي تسلط و نفوذ در ديگران و فكرخواني است و نيز كليه‌ي اطلاعاتي كه نقض‌كننده‌‌ي عدالت الهي، اختيار انسان و ستارالعيوب بودن پروردگار شده و باعث بر هم زدن امنيت خصوصي ديگران شود و ايجاد كثرت كند، از شبكه‌ي منفي است و شبكه‌ي مثبت، هرگز چنين اطلاعاتي را در اختيار افراد قرار نمي‌‌دهد. از پيامدهاي استفاده دانسته و يا ندانسته از اطلاعات شبكه‌ي منفي، رسيدن به اضطراب و ناآرامي، افسردگي، نااميدي، غم‌و‌اندوه، احساس تنهايي و... است. گذشته از اين موارد، كليه‌ي اطلاعاتي كه ايجاد ترس و وحشت، دلهره و اضطراب، يأس و نااميدي، غم و اندوه و افسردگي و... در انسان كند، چه در خواب و چه در بيداري، به‌طور قطع از شبكه‌ي منفي است.

(انسان از منظری دیگر / محمد علی طاهری )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر