۱۳۹۳-۰۹-۲۲

در قرآن گفته شده که منافق در پایین ترین طبقات جهنم است. این را چگونه تعبیر می کنید؟

در قرآن گفته شده که منافق در پایین ترین طبقات جهنم است. این را چگونه تعبیر می کنید؟
پاسخ:
ما عالم وحدت داریم و عالم کثرت.
موّحد کسی نیست که بگوید خدا یکی است !
چون از هر بچه ای هم بپرسید خدا چندتاست؟ می گوید یکی !
اما آیا همه موحد هستند؟ خیر !
موّحد کسی است که موجبات حرکت در جهت وحدت را ایجاد می کند.
انسانها را به هم نزدیک می کند، انسان را به هستی نزدیک می کند.
پس منافق کسی است که موجبات عالم کثرت را ایجاد می کند و عکس موحد عمل می کند. پس دو کفه ترازوی آن کسی که ایجاد کثرت کرده بسیار نامیزان است و آن کسی که در جهت وحدت حرکت کرده ترازش میزان تر است.
اما خود تراز ثابت است.
( استاد محمد علی طاهری )

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر