۱۳۹۳-۰۹-۲۶

تعریف روشن بیني :

تعریف روشن بیني :

روشن‌بيني يعني روشن ديدن و رسيدن به وضوح ديد، در مورد جهان هستي و فلسفه‌ي خلقت و اين‌كه از كجا آمده‌ايم؟ به چه منظوري آمده‌ايم؟ به كجا مي‌رويم و چه هدفي را دنبال مي‌كنيم؟ روشن‌بيني يعني چشم بصيرت پيدا كردن و توانايي درك معرفت يافتن و رسيدن به قابليت خواندن كتاب جهان هستي كه كتاب مبين و آيات آشكار خداوند است. روشن‌بيني نتيجه‌ي ارتباط و اتصال به شبكه‌ي مثبت است
و چيزي نيست كه بتوان بيهوده ادعاي آن را داشت، نمي‌توان به زور به آن رسيد و در دنياي عرفان و معرفت و شهود و اشراق قابل حصول است.
در بعضي از مكاتب، تبعات اتصال به شبكه منفي را «روشن بيني» مي‌خوانند و آن را وسيله‌ي قدرت نمايي و اعمال برتري بر ديگران قرار داده، موجب انحراف فكري براي خود و ديگران مي‌شوند كه در بحث «كمال و قدرت» و «شبكه‌هاي مثبت و منفي» به آن‌ها اشاره شده است و در اين‌جا نيز اشاره‌ي مختصري به آن‌ها مي‌كنيم.
- آن‌چه كه نفوذ در حريم مقدس ديگران باشد؛
مانند فكرخواني، مسخ و...
- آن‌چه كه ستار‌العيوب بودن را نقض كند؛
مانند قدرت شخصيت‌خواني، برملا كردن عيب و اسرار ديگران و...
- آن‌چه كه اختيار انسان را نقض كند؛
مانند قدرت مسخ ديگران و...
- آن‌چه كه حوادثي را به انسان تحميل كند؛
مانند طلسم و جادو و...
- آن‌چه كه عدالت الهي را نقض كند؛
مانند طالع‌بيني و...
- آن‌چه كه از طريق كار با «مِن دُونِ الله» (غير از خدا) به‌دست مي‌آيد؛
مانند كمك گرفتن وهمكاري با روح، جن و... به‌جاي خداوند (نقض پيمان اياك‌نستعين) (فاتحه: 5).•
هشدار مهم:
همه‌ي علاقمندان به كمال و تعالي بايد آگاهي لازم براي تشخيص كمال
و قدرت را داشته باشند و فرق آن‌ها را به‌خوبي بدانند تا به دام شبكه‌ي
منفي اسير نشوند كه رهايي از آن، كاري بسيار دشوار است.
(انسان از منظری دیگر / محمد علی طاهری )هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر