۱۳۹۳-۰۹-۲۶

"صدقه" :

"صدقه" :

در هر حالت و وضعیتی، انسان در یکی از دو فاز مثبت یا منفی قرار دارد. فاز منفی شرایطی است که انسان پریشان احوال، نا امید و مضطرب بوده، در وضعیت ترس و درماندگی قرار دارد و فاز مثبت، قرار گرفتن در حالتی بر عکس این حالت ها -امید،آرامش، شادی و ... است.
پرداخت صدقه، باعث مي شود كه انسان در فاز مثبت قرار بگيرد و احساس سبكي كند. اين در فاز مثبت بودن، از مشكلات زيادي كه ناشي از تشعشعات منفي و هر نوع تداخل تشعشعاتي خطرناك است، پيشگيري مي كند و به طور كلي، ما را از بلایا و صدمات متعددي كه ناشي از قرار داشتن در فاز منفي است، دور مي كند. (تشعشعات منفي آثار بدي بر جسم، روان و ذهن انسان دارد و ورود اين تشعشعات فقط در صورتي است كه فرد در فاز منفي قرار داشته باشد.) براي مثال در فاز منفي انسان دچار پريشان خاطري مي شود و اين، امكان بروز اشتباه و وقوع سوانح را زياد مي كند؛ اما صدقه او را به فاز مثبت سوق مي دهد و اشتباهات ناشي از پريشان خاطري به شدت كاهش مي يابد.
در دنياي غير وارونه، خاصيت صدقه شناخته شده است و كسي انتظار ندارد كه تأثير ديگري غير از آن را مشاهده كند. بنابراين، اگر صدقه اي پرداخت كرد و دچار حادثه اي شد، خاصيت صدقه را انكار نمي كند و دچار تضاد دروني با خداوند نمي شود.

(محمد علی طاهری )


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر