۱۳۹۳-۱۰-۱۰

جهان هستي

جهان هستي

جهان هستی برای چیست؟ چه کاری انجام می دهد؟ چرا اینقدر پهناور و گسترده است؟
فهمیدیم جهان هستی کتاب مبین است.
در دوره قبل دیدیم پهناور بودن آن به دلیل این است که زمینه نقاشی است و زمینه باید از سوژه بزرگتر باشد و ما را در زمینه ای گذاشتند که ابتدا و انتها ندارد و اگر داشت ما سریعا معما را حل می کردیم.
اگر معما کشف می شد لازم نبود اینقدر تفکر کنیم. هزاران سال انسان دارد فکر می کند چرا این جهان گسترده است و الان باید گفت کاری به گستردگی آن نداشته باشید، این کتاب است و باید کتاب را بخوانید و مطالبی هست که می تواند انسان را نجات بدهد
می گوید: « ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین»
آن کتاب برای هدایت متقین آمده و نمی گوید هر کسی. متقین تعریفی دارد و باید واجد شرایط بشود و یک کمی باید دویده باشد و تا یک جایی آمده باشد که بگویند او طالب شد و متقی شد.
پس در مورد این سؤال که جهان هستی چیست، باید این تضاد را حل کنیم و بدانیم کتابی است که باید آن را بخوانیم. باید به این برسیم که جهان هستی یک کل است و موجود زنده است و در دوره های مختلف با آن ارتباط برقرار می کنیم.
دوره ٣ - جلسه ٣ - زنگ ١
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر