۱۳۹۳-۱۰-۰۳

ايجاد جاذبه براي نسل جوان(یک)

ايجاد جاذبه براي نسل جوان(یک)
س: امسال در جریان مراسم عاشورا آن شور و حال را ندیدیم و خیابان‌ها خلوت بود آیا دلیل آن ارتقاء روح جمعي است؟
ج: این جریان نسبی است ......این مطلب آماری مورد بررسی قرار مي‌گیرد. این عصر عصری است که اندیشه مي‌طلبد، عصري است كه انسان روحیه معرفت و کمال‌جویی‌اش بیدار شده است و دنبال این است که به دنبال هر کاری چه معرفتی را پيدا مي‌كند......... اگر یک عَلَم را بلند مي‌کند، چرا بلند مي‌كند؟...... اگر يك كاري را مي‌كند، چرا مي‌كند؟....... كلي گفتم خدمتتان، لذا براي آن كار بايد بتواند توجيه معرفتی داشته باشد. .......
چون هر كاري را مي‌شود كرد، همانطور كه آنجا گفتيم، مي‌شود علم را سمبلي كرد براي يك نهضتي،........ مي‌شود بساط زورآزمايي كرد، .......يا خيلي از مسائل مختلف ديگر را، ........كه اگر ما نتوانیم آن معرفت لازم را تزریق کنیم،! این همه جاذبه در دنیا ایجاد شده است؛ اينترنت،.... ماهواره‌ها، .....مطالب و مسائل مختلف جاذبه ايجاد كرده است .......و مراسم عاشورا هم یک جاذبه است، .......كدام غالب مي‌شود؟ .......چه فاكتورهايي تعيين مي‌كند كدام جاذبه غلبه پيدا كند؟ فاكتورهايي هست، یک جوان مي‌آيد آن‌جا چي مي‌بيند؟......
« فرصت زيادي نداريم» بايد در هنر، .......در مذهب، ......درعرفان بتوانيم خوراك بدهيم،....... بتوانيم تغذيه كنيم، .......بتوانيم معرفت آنچه را كه داريم آشكار كنيم ........تا ايجاد جاذبه شود. ........البته اين در همه جا صادق است و پيش‌گويي هم هست؛ دوست عزيزمان آقاي دكتر لاريجاني در يك بحث مشابه‌اي براي من گفت كه يكي از اين پيش‌گويي‌ها هست كه روزي از اسلام جز رسمي باقي نمي‌ماند، ........به علت اين كه شايد ما نتوانستيم معرفت بخش‌هاي مختلف را آن طور كه بايد و شايد عيان كنيم ........تا جاذبه‌اي براي نسل جوان باشد........ اگر نسل جوان نيامدند چه مي‌شود؟ ........انقطاع ايجاد مي‌شود، وقتي انقطاع ایجاد شد نسل قدیمی کمی ادامه مي‌دهد بعد از آن پشتوانه ندارد و به هر حال این اجتناب ناپذیر است.
ترم پنجم، جلسۀ ششم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر