۱۳۹۳-۰۹-۲۹

درک هدفمندی خلقت :

درک هدفمندی خلقت :

رسيدن به درك اين موضوع كه خلقت بر اساس نقشه‌ي هدفمندي صورت گرفته، انجام كار عبث و بيهوده از خداوند محال بوده و خلقت نيز با طرحي هوشمندانه و منظوري متعالي تحقق پيدا كرده است.

(انسان از منظری دیگر / محمد علی طاهری )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر