۱۳۹۳-۰۹-۲۹

درک وحدت :

درک وحدت :

جهان هستی رسيدن به درك وحدت حاكم بر جهان هستي و اين‌كه همه‌ي ذرات عالم در يك پيوستگي و ارتباط تنگاتنگي نسبت به يكديگر قرار دارند؛ يكي از اهداف دنياي عرفان است. در واقع جهان هستي يك پارچه بوده و وحدتو يكپارچگي بر آن حاكم است. هيچ جزيي نمي‌تواند بدون وجود ساير اجزا وجود داشته باشد. اما عارف در دنياي خود از نقطه‌نظر ديگري اين موضوع را مي‌بيند و جهان هستي را تجلي و عكس روي يار مي‌بيند.
تـو آيـنـه‌ي جـمـال اويـي
و آيينه‌ي تو، همه‌ي جهان است (عطار)

(انسان از منظری دیگر / محمد علی طاهری )

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر