۱۳۹۳-۱۰-۰۳

فشارهای وارده قوه قضاییه بر مربیان عرفان حلقه در ایران

فشارهای وارده قوه قضاییه بر مربیان عرفان حلقه در ایران
فشارهای وارده قوه قضاییه بر مربیان عرفان حلقه در ایران افزایش یافته است.
طبق گزارشهای دریافتی، زهرا یزدانی و محمدرضا فرهمندنیا برای آخرین جلسه دادگاه خود به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمد زاده در روز چهارشنبه ۱۰ دی احضار شدند.
همچنین دکتر سروش عازمی خواه، دکتر پروین بهارزاده، معصومه ضیا و ملیحه بیگانیان نیز برای اولین جلسه دادگاه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در روز شنبه ۶ دی احضار شدند.
همچنین، طبق اخبار رسیده، استاد محمدعلی طاهری از تاریخ شنبه ۱۵ آذر ماه ۹۳ در اعتصاب غذای تر در بند ۲ الف زندان اوین به سر می برند.
منبع خبر :خبرنگار عرفان حلقه
https://www.facebook.com/Khabarnegar?ref=ts&fref=ts

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر