۱۳۹۳-۱۰-۰۳

نخستین پایان نامه در مورد فرادرمانی در شهریور ۱۳۸۸


نخستین پایان نامه در مورد فرادرمانی در شهریور ۱۳۸۸
نخستین پایان نامه دانشجویی در زمینه طب مکمل فرادرمانی در کشور ثبت شد. این پایان نامه با عنوان «اثر فرادرمانی بر سیر درمان بیماری آسم» توسط دکتر سروش عازمی خواه تحت نظارت دکتر قاسم عظیمی و دکتر علی دواتی در دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد انجام شد. طبق تحقیق RCT انجام شده، اثر فرادرمانی بر شدت و تعداد حملات بیماری آسم در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بررسی گردید و نتایج قابل توجهی از اثر این طب مکمل ایرانی دیده شد. محققان ایرانی در این مطالعه دریافتند که فرادرمانی اثر قابل توجهی در کاهش شدت و تعداد حملات آسم در بیماران مبتلا داشت. این مطالعه ضرورت استفاده از درمانهای مکمل پزشکی از جمله فرادرمانی را در کنار درمان روتین پزشکی آشکار می سازد. 
به نقل از : روزنامه همشهری - یکشنبه 8 آذر ماه 1388 - صفحه 6

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر