۱۳۹۳-۰۹-۲۹

درک حضور :

درک حضور :

شوق وصل در وجود عاشقانش، وجدي غيرقابل تصور بر مي‌انگيزد.
وصل او در اين برهه از زندگي، كه در مسير «اليه‌راجعون» به‌سوي او مي‌رويم؛ همان درك حضور است كه انسان بالاتر از آن را نمي‌تواند تجربه كند. پس نهايت درجه‌ي وصل در جسم، رسيدن به درك حضور اوست.

(انسان از منظری دیگر / محمد علی طاهری )

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر