۱۳۹۳-۰۹-۲۳

بعضی ها به تزکیه ظاهری خیلی بها می دهند

بعضی ها به تزکیه ظاهری خیلی بها می دهند و همه ي سیر و سلوکشان در تطهیر ظاهری است. زمانی که فردی می خواهد وارد [این نوع از] سیر و سلوک شود، [به او] می گویند «برو تزکیه و تطهیر کن و بیا»! خوب، اگر می توانست تطهیر کند که دیگر به سیر و سلوک نیاز نداشت!
سخنرانی -مهر -1388-تطهیر، محور وجودی، زمان آخر - استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر