۱۳۹۳-۰۹-۲۲

بحث بخشش (سه)

بحث بخشش (سه)
ما اگر مي‌توانیم مطابق با كار زميني- قانون زمینی از یک ظالم حق‌مان را بگیریم که مي‌گیریم .......اما آنجا که نمي‌توانیم و از دور مي‌گويیم ما تو را نمي‌بخشیم و کمند را انداختيم و نگه داشتیم،....... این به درد نمي‌خورد، برو جلو شمشير را بكش گردنش را بينداز، اگر مي‌تواني! .........البته اين مَثل بود و منظور از اين ظالم فرعون بود، نرويد ... . حرفه ظالم این است که ظلم را ادامه بدهد به او مي‌گويند ظالم، اگر ظالم امروز ظلم کند و فردا برگردد که دیگر ظالم نيست. .......اين عرايض بنده خدمت شما عرايضي است كلي، .......وقتی مي‌گويیم کمند، اين مي‌تواند صدام باشد، ....مي‌تواند هیتلر باشد،.... مي‌تواند فرعون باشد ......و مي‌تواند یک آدم معمولی باشد فرق نمي‌کند. .......من و شما باید سر اين کمند را بگیریم، يك نفر بايد اين را نگه دارد؛ .......حالا يك بدبخت اينقدر واحد ظلم كرده، ......حالا يك كسي هم ديكتاتورترين آدم روي كره زمين را كمند انداخته، فرق نمي‌كند گير است.
ترم پنجم، جلسۀ ششم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر