۱۳۹۳-۰۹-۱۸

برخورد با ظالم ......درس عاشورا

برخورد با ظالم ......درس عاشورا
درس عاشورا همین درس است ......ابتدا منطق در مقابل منطق، ......اندیشه در مقابل اندیشه،....... اگر جواب نداد و دیدیم طرف مقابل اندیشه سرش نمي‌شود ......و شمشیر برمي‌دارد و مي‌گويد من درست مي‌گويم، .......چرا من درست مي‌گويم؟ چون شمشیردر دست من است و هر چه مي‌گويم تو باید گوش بدهی، چون شمشير دست من است. ........«مرحله سوم» كسي كه ظلم‌ستيز و حق‌طلب است او هم شمشير برمي‌دارد ......و مي‌شود شمشیر در مقابل شمشیر...... ولو این که به شهادت منجر شود......... یکی از درس‌های عاشورا همین است که ان شاءالله احتمال دارد این مطلب را در کتاب آيینه عاشورا مطالعه کنید، و مطمئناً امام حسین(ع) در فاز مثبت جنگیده است......... قطعاً با شناختي كه من دارم، امام حسين(ع) در فاز مثبت جنگيده .........و تمام یاران و کسانی که در آن مبارزه چه روز عاشورا چه بعد از آن شرکت داشته‌اند فاز مثبت را صد در صد داشتند.
ترم پنجم، جلسۀ ششم، تصویری
محمد علی طاهری، عرفان کیهانی

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر