۱۳۹۳-۱۰-۰۸

مسير كمال ... كار و معيشت !

مسير كمال ... كار و معيشت !
به هر چمن که رسیدی گلی بچین و برو
منظور این است که اگر استراحت لازم است، استراحت کن و دوباره به مسیر قله برگرد و آن گل تو را از هدف اصلی دور نکند.
الان مثلا در مسیر کمال هستیم، اما با یک ماجرای کاری و معیشتی مواجه می شویم، یک دفعه همه چیز فراموش می شود و می چسبیم به آن کار و دیگر یادمان می رود که داشتیم در مسیر کمال می رفتیم.
این شعر می گوید برو تجارتت را انجام بده و بیا برگرد به آن مسیری که داشتی می رفتی.
بیا برگرد به مسیر کمال و هدف اصلی این وسط از دست نرود.
اینها تشابه و وجه اشتراکاتی است که مسیر کمال با زندگی واقعی ما دارند.
دوره ٣ - جلسه ٣ - زنگ ٢
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر