۱۳۹۳-۰۹-۲۸

انديشه مهم است

انديشه مهم است، نه صاحب انديشه. (اصل اصالت انديشه)

دفتر اول عرفان حلقه
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر