۱۳۹۳-۱۰-۰۸

خدمت در قبال چي ؟!

خدمت در قبال چي ؟!
مثلا ما موردی داشتیم که خدمت را گذاشته بود پایه و اساس زندگی خود. و در یکی از شهرستانها به ما گفتند یک نفر با این شرایط افسرده است و نیاز به کمک دارد و بسیار کار خیر می کند. ما رفتیم و دیدیم که بله همه این کارها را کرده. گفت من خدمت کردم، خدمت کردم، قدر ندانستند، قدر ندانستند !
خوب این آدم خدمت را هدف گرفته بود. اما خدمت در قبال چی؟ خدمت یعنی عبادت، اما برای چی؟ خدمت را باید برای کمال بگذاریم نه برای تشکر مردم !
طبعا مردم که تشکر نمی کنند. ممکن است یک نفر و یا 5 نفر تشکر کنند اما 90 درصد زبان تشکر ندارند !
دوره ٣ - جلسه ٣ - زنگ ٢
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر