۱۳۹۳-۱۰-۰۸

بينش

بينش
بینش یعنی نحوه نگرش و تلقی ما از جهان هستی.
باید یک سیستم نرم افزاری باشد که شدت و ضعف حوادث را تعیین کند که آن بینش است. بینش تعیین می کند که به چه بیماریهائی مبتلا می شویم.
بینش‌ اسکن ندارد،
به کمک حرف زدن و آگاهی، در وجود ما می‌نشیند طوری که انگار از روز اول می‌دانستیم.
دوره ٣ - جلسه ١ - زنگ ٢
استاد محمد علي طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر