۱۳۹۲-۰۹-۲۷

درک یوسف شناسی

(آگاهی دوستان)
دیده یوسف شناسان در غبار کثرت است
ورنه یوسف در میان کاروان پیداست کیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر