۱۳۹۲-۰۹-۲۸

کار ره بینان به فرمان رفتن است

پیامی بسیار مهم برای همه عزیزان همسفر !

کار ره بینان به فرمان رفتن است
لاجرم شه را به زندان رفتن است

بنده چون پیوسته بر فرمان رود
با خداوندش سخن در جان رود

بنده نبوَد آن که از روی گزاف
می زند از بندگی پیوسته لاف

بنده وقتِ امتحان آید پدید
امتحان کن تا نشان آید پدید

بندگی این باشد و دیگر هوس
بندگی افکندگی ست ای هیچ کس

چون شدی بنده به حُرمت باش نیز
در ره حُرمت به همت باش نیز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر