۱۳۹۲-۱۰-۰۵

دنبال این نباشید که انسان کاملی پیدا بکنین این را از گوشمان دربیاوریم بیرون.

دنبال این نباشید که انسان کاملی پیدا بکنین این را از گوشمان دربیاوریم بیرون. 
مولانا میگوید: "من اگر خراب ومستم سخن صواب گویم" از من انتظار نداشته باشین؛ من دارم سخن درستی را میگویم. "پرواز را به خاطر داشته باش، پرنده مردنیست"، روی پرنده زوم نکنین، اگر روی پرنده زوم بکنیم سرخورده میشویم؛ چون پرنده همیشه نقص دارد ما جمع شده ایم دور هم تا راجع به پرواز صحبت بکنیم، انرژی خودمان را روی پرنده نگذاریم وحافظ میگه: 
هر چند غرق بحر گناهم زصد جهت 
تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم 

بیائید از عشق ورحمت صحبت کنیم اگر راجع به من بخواهید صحبت کنید غرق بحر گناهم زصد جهت. وقت خودتان را تلف نکنید که به پرنده بپردازید و پرنده را بگذارید زیر ذره بین وعیبهایش را پیدا بکنید. امکان نداره صدها اشکال از پرنده پیدا نکنین محال ممکن است پرنده ها میان و میرن و مهم نیستند "اصالت اندیشه مهم است" لذا اینطوری باعث میشود ما نه دچار شرک شویم ونه دچار من دون الله شویم ونه بت پرست. ما دور هم جمع شده ایم اندیشه ای را مورد بحث قرار بدهیم؛ "یستمعون القول ویگتبعون الحسنه" بکنیم؛ اگر به دردمان خورد استفاده بکنیم واگر به دردمان نخورد بگزاریمش کنار و برویم دنبال کار و زندگی خودمان. 

دیدار بااستاد طاهری سال 81

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر