۱۳۹۲-۰۹-۲۷

محور مثبت

سؤال؛ 
مثلاً یك بچه یك نوزاد یا مشخصاً یك دختر ١٤ ساله چطوري در فاز منفي بوده که تسخیر شده ؟ 

جواب؛ 
اينكه چطوري ، خب، شده ، يعني در فاز منفي رفته و درست در همان زماني كه در فاز منفي قرار گرفته اين قضيه هم مصادف شده و تسخير صورت گرفته ، اما در مورد جنين ، آلودگي است كه مادر دارد ، پدر دارد ، لذا به جنين انتقال پيدا ميكند و چرا انتقال پيدا ميكند به جنين ، چون جنين شريك است ، شريك والدين است ، اگر مادر حرص بخورد به جنين انتقال پيدا ميكند ، سيگار بكشد به جنين انتقال پيدا مي كندو .... اينكه چه گناهي دارد جنين ، ارتباط ما با هم طبق قانون پيوستگي است ، ما نسبت به زمان، مكان پيوستگي داريم ، مگر ما از ديروزمان جدا هستيم ، فرداي ما مگر از امروز جدا است ، هيچ ذره اي درعالم هستي مستقل نيست. الآن ما به بيگ بنگ اتصال داريم يا نداريم ، خودمان هستيم كه خودمان را جدا جدا ، فريم ، فريم مي بينيم ولي از يك جائي ديگر كه زمان ندارد به ما نگاه بكنند مارا پيوسته می بینند و نسل بعدي ازما جدا نيست و ماهم از نسل قبليمان جدا نبوديم و جدا نيستيم و به اصطلاح ما در مسائلي شريك هستيم و جدا نيستيم و الآن هرمسأله اي باشد نسل بعدي بايد غرامتش را پرداخت كند ، همانطور كه ما غرامت نسل گذشته را پرداخت كرديم و داريم پرداخت مي كنيم ، اگر آگاه بودند نسل گذشته ، ما داريم مستفيض مي شويم ، ناآگاه بودند، خوب و بدشان دارد به نسل بعدي از طُرق مختلف انتقال پيدا ميكند ، از طريق ژن ، از طريق نهاد دارد انتقال پيدا ميكند و ما در معرض هستيم و جدا نيستيم. انسان آمده روي زمين كه يك چيزهائي را بداند ، دست چپ و راستش را كه شناخت مي بايستي شبكه مثبت و منفي، فاز مثبت و منفي را بداند ، آرامش ، اضطراب ، اميد ، نااميدي و ... را بداند ، بنابراين اينها را خيلي پيش از اينها همان زمان كه دست چپ و راستمان را كه شناختيم مي بايستي به ما انتقال مي دادند ، انتقال ندادند و ما هم همينطوري آمديم جلو در معرض صدمات مختلف قرار گرفتيم و الآن دو باره در مقابل نسل بعدي اگر آنها هم اين اطلاعات را بدست نياورند همين خساراتي كه ما داديم ، آنها هم بايد متحمل بشوند ، نميدانند شعور يعني چه ، هوشمندي يعني چه، هوشمندي مثبت ، هوشمندي منفي، اينها اركان جهان هستند ، بايستي بدانيم و به اصطلاح نسل بعدي را ما بازبان شعور آشنا بكنيم تا بدانند كه براي خودشان چكار بايد بكنند ، چه فكري بايد براي خودشان بكنند.

دوره تشعشع دفاعی <><> استاد محمد علی طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر