۱۳۹۲-۱۰-۰۹

راه را بر دیگران هموار کنید

شما این زحمات را برخودتان هموار کردین برای اینکه راه را بر دیگران هموار کنید این قاعده اش است در واقع این تعریف دارد وسابقون جایگاهی دارد وبحث سبقت گرفتن یک رکن است که بشر در حرکت به سمت کمال ودر یافتن آگاهیها بتواند سبقت بگیرد وحالا این سبقت گرفتن اشکال ایجاد نمیکند یکی نمیتواند بگوید که
,ا چرا شما ؟ میگوئیم خوب من این مسیر را زودتر رفتم که برای تو هموار کنم حالا اشکالش کجاست . بد کردیم که رفتیم جمع بندی کردیم راه را هموار کردیم وحالا داریم میدیم که بفرمائید آماده شده ، پخته شده ، بفرمائین .
بنابراین ممکن بعضیها مسئله سبقت وپیشاهنگی واینجور چیزها را متوجه نشوند وبعد بیایند بگویند حالا چرا شما ؟!
هرکسی را میگوئیم میگویند چرا از طریق ایشون!
استاد طاهری دانشگاه تهران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر