۱۳۹۲-۰۹-۲۴

بعضی از ترجمه ها را که می خوانیم تشعشع آن را حس می کنیم. آیا اين تشعشع به کسی که ترجمه می‌کند، ربطي دارد؟

سؤال:
بعضی از ترجمه ها را که می خوانیم تشعشع آن را حس می کنیم. آیا اين تشعشع به کسی که ترجمه می‌کند، ربطي دارد؟
پاسخ:
با این موضوع در دوره 7 آشنا می شوید؛ با مسئله شارژ شعوری. ما هم شارژ مثبت و هم شارژ منفی داريم و هر چیزی می تواند شارژ بشود. این یک زبان است و ربط به مترجم دارد، حالا ممکن است ما مطلبی را بگیریم و ترجمه را بخوانیم، ولی آن ترجمه خوب دقیقا معادل اصل نیست. پس با دو مسئله روبرو هستيم: یکي شارژ شعوری و یکي کشف رمز ...
لذا این صادق است که در مورد همه متون که آگاهی در آنها نهفته است باید با اصل مطلب ارتباط برقرا کرد. اما اینجا یک مشکل پیش می اید و آن هم این که یاد گرفتن زبان های مختلف و پی بردن به درون انها کار سختی است، ولی در مسير ما لازم نیست زبانی را یاد بگیریم ...
اگر آیه ای را به زبان عربی بخوانیم بدون یاد گرفتن و بلد بودن زبان/ آگاهی خودش می آید. اين آگاهي ها بايد هم نظری و هم عملی باشد. اگر بخش عملی آن راساپورت نکند فایده ندارد. حرف قشنگ در دنیا زیاد عرضه شده، اما باید روح داشته باشه، روحش همان عمل آن است. ما مثلا یک حرفی را می شنویم و به نظرما قشنگ می آید و بعد فراموش می کنیم، اما وقتی روح و عمل داشته باشه موثر واقع می شود.


دوره 2 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر