۱۳۹۲-۱۰-۰۹

مگر همه میتوانند باشند

ما یک پاسخ مختصر مفیدی از هستی میخواهیم بدانیم بدون اینکه ستاره شناس باشیم بدون اینکه دانشمند باشیم . مگر همه میتوانند باشند . ولی همه باید تضادشانرا حل کنند ، پس ما باید پاسخی عام داشته باشیم .
که این پاسخ ، حالا دیگه اونی هم که تئوری نمیدانست ، اتصال به او کمک بکند . در یک اتصال ببیند بابا جهان هستی یک تن واحده است .
دوره 3 جلسه 6b

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر