۱۳۹۲-۰۹-۲۷

نفی قدرت نفوذ در دیگران:


نفی قدرت نفوذ در دیگران:
چه کسی دوست دارد در او نفوذ کنند؟ هیچ کس.
کاری که بر خود نمی پسندی بر دیگران نپسند.
قدرت فکرخوانی، قدرت دیدن آینده، قدرت، شخصیت خوانی و مسخ دیگران (طلسم و...) احضار دیگران و... که جزء عرفان قدرت است.
عرفان: یعنی شناخت: شناخت کمال، شناخت قدرت !
متاسفانه در دنیا عرفان تعریفی ندارد و ردپای اکثر عرفانها، قدرت را نشانه رسیدن به تعالی می دانند. حال اگر همان کسی را که این قدرتها را دارد صدا کنیم و از او بپرسیم، ما از کجا آمده ایم؟ چرا آمده ایم؟ و به کجا می رویم؟ هیچ نمیداند، ولی قدرت دارد.
انسان تشنه قدرت است. دجال هم ما را به همین شیوه در انتها فریب می دهد، یعنی اگر اینها را ندانیم همواره گیر خواهیم بود.
دوره 2 - استاد طاهری 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر