۱۳۹۲-۰۹-۲۵

" شعور در بند مکان و زمان نیست،

" شعور در بند مکان و زمان نیست،
دقت کنید چه چیزی را خلق می کنید،
یقین بدانید که با مخلوق خودتان ملاقات می کنید،
شعور مثبت خلق کنید ، عشق را ملاقات می کنید،
شعور منفی خلق کنید ، شیطان را ملاقات می کنید."
سند : الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان الله سریع الحساب قرآن سوره غافر آیه 17
امروز هر کس در برابر دستاوردش جزا می بیند، امروز ظلمی در میان نیست،
که خدا سریع الحساب است
51
Ali Zanganehposted +1

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر