۱۳۹۲-۱۰-۰۴

براي كساني كه مورد طلسم قرار مي‌گيرند تشعشع دفاعي مثمرثمر هست؟

سؤال:
براي كساني كه مورد طلسم قرار مي‌گيرند تشعشع دفاعي مثمرثمر هست؟

پاسخ:
نه‌ نه، طلسم اصلاً يك ماجراي ديگري دارد، اين كمكي نمي‌كند. مي‌آيد رو واكنش‌ نشان مي‌دهد ولي بيرون نمي‌آيد.

در مورد طلسم يك ارتباطي آن (طلسم) دارد با يك جايي، آن (ارتباط) بايد قطع شود؛ كنترل تشعشع منفي دوره 4. اسم بدهيد يا به دوستان‌تان كه دوره 4 را گذراندند كنترل تشعشع منفي يك را، يا اصلاً كنترل تشعشع منفي‌ها را 1، 2، 3، ... چون مجاز است، اجازه نمي‌خواهد. بايد آن ها را كار كنند، چون اگر از او سؤال كنيد به يك جايي متصل است. سؤال كرديد؟ سؤال كنيد،

البته جايي را كه متصل است و كسي را كه كار كرده سؤال نكنيد، ستارالعيوب بودن را رعايت كنيد. درست است يك كار غيراخلاقي و يك كار ضد انساني انجام شده، ولي اصولاً نپرسيد چه كسي اين كار را كرده. چون روابط فاميلي و ... چون اكثراً آن دور و بر هستند و اين كه «چه كسي؟ چه‌جوري؟» آن ها را سؤال نكنيد چون روابط را خراب مي‌كند.

دوره 2 - استاد طاهری 

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر