۱۳۹۲-۱۰-۰۷

عاشقان امشبي را مست بامن هو هو زنيد


ارسالي از همراه بسيار بزرگوار Ali Reza Zand Arya +1
عاشقان امشبي را مست بامن هو هو زنيد
ناله ها از فراقش بر کوي و بر برزن زنيد
خرمن کبر و رداي عاقلي، آتش زنيد
جملگي تان مست گشته، تکيه برآن باده زنيد
ساربان را امر کرده، اشتران خالي روند
امشبي را بال بر آستان جانان زنيد
همچو ماهي ها کز شوق ، از رود بر دريا روند
تن بر آبي درياي آن رحمان زنيد
دسته جمعي همچو مرغاني ، رهسپار قله ي قافش شدند
نقش سيمرغ بر آن گلدسته ي بربط زنيد

نگاشته شده در نيمه شب سوم ديماه 92

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر