۱۳۹۲-۰۹-۳۰

حلقه یا روش ؟!

حلقه یا روش ؟!

حلقه، حلقه، روش نداریم. اصلاً روشی نداریم همه‌اش حلقه و اتصال است. تمام این‌هایی که می‌گوییم، این‌ها همه‌اش حلقه و اتصال است. رحمانیت الهی، داریم متوجه می‌شویم که برای چیست؟ رحمانیت الهی در اختیار ماست تا ما زورق وجودی‌مان را تبدیلش کنیم به یک کشتی اقیانوس‌پیما، از این اقیانوس عبور کند، یعنی ما را در این اقیانوس ول‌ نکردند، مفهوم رحمانیت این است. اما می‌گوید که می‌خواهی؟ اگر می‌خواهی به تو بدهیم، اگر نمی‌خواهی، فکر می‌کنی با شنا می‌توانی از این اقیانوس رد شوی خوب برو رد شو

«لا اکراه فی الدّین» (بقره 256) اجباری نیست. رحمت خاصش اجباری است؛ مرگ و جهنّم، اما رحمت عامش دل‌بخواهی است، می‌توانی بیایی، می‌توانی ... اما (رحمت) خاص بطور خاص شامل حال همه می‌شود؛ مرگ و جهنم. اما رحمت عامش می‌گوید اگر می‌خواهی، این‌ها این هست می‌توانی استفاده کنی.

دوره 2 - استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر