۱۳۹۲-۰۹-۲۴

مفهوم خلیفه الهی را هنوز نمی دانیم، الان ما خلیفه الله هستیم؟

سؤال :
مفهوم خلیفه الهی را هنوز نمی دانیم، الان ما خلیفه الله هستیم؟
پاسخ:
وقتی بحث جهنم را فهمیدیم٬ بحث خلیفه الله را می فهمیم. آیا این طراحی و هوشمندی عظیم که کمی از ان را شناختیم برای این است که ما بیاییم روی کره زمین و ببینیم چه کسی چه جوری زندگی می کنه؟ نه. طراحی و نقشه برای هدف عظیمی طراحی شده. ما ابهت این هوشمندی را آورديم پايين و در سطح یک مهد کودک به طراحی خداوند نگاه می کنیم...
اگر در این حد به خدا نگاه کنیم همه ابهت و همه عظمت نقشه او را نادیده گرفتیم. پس این تنزل برای آن عظمت است. ما باید به کشف رمزها برسیم و کشف رمز ها ایجاب می کند اصل موضوع را استفاده کنیم. ما مجبوریم بگوییم بسم‌الله رحمان رحیم. نه اینکه از بالا به ما بگویند، اگر عربی نگویید قبول نمی کنم نه؛ ولی زبان عربی شده حافظ آگاهی های قرآن، زبان فارسی شده حافظ شعر حافظ یا وقتی کسی آگاهی را به زبانی می‌گویدو اگر ما آن را ترجمه کنیم دیگر كاملا ان مفهوم اصلی را ندارد...

دوره 2- استاد طاهری

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر