۱۳۹۲-۱۰-۰۷

ما چه طوري تشخيص بدهيم طرف‌مان طلسم شده است؟

سؤال:
ما چه طوري تشخيص بدهيم طرف‌مان طلسم شده است؟
پاسخ:
از گزارش‌هاي غيرعادي كه دارد. ما هيچ وقت به كسي نمي‌گوييم كه شما طلسم شده‌اي. بعضي‌ها جاهايي مي‌روند و آن ها مي‌گويند «شما را اين جوري بستند، آن جوري شده‌ايد، ...» درست است؟ «آي سر كتاب باز كردند، آي در كتاب باز كردند...»
ما هيچ اظهار نظري نداريم، هيچ‌وقت. اين را بدانيد، ما هيچ وقت اظهارنظر نداريم !
اگر كسي شكايت دارد، حتماً شكايتي دارد از وضعيت غيرعادي. كسي امكان ندارد با وضعيت عادي بيايد بگويد من مشكل دارم. مثلاً مي‌بيند كه «تمام كارهايش تا يك جايي مي‌آيد دقيقه 90 نمي‌شود. يك مورد دو مورد، سه مورد ... شش مورد، ...» و اين غيرعادي است، در اين مورد ما تشعشع دفاعي داديم، ديديم يكي آمده رو گفته چون من ناكام بودم ايشان را نمي‌خواستم بگذارم ... و من بودم كه همه كارها را اينجوري خراب و ... . اين ها تجربه است و خودمان هم بايد تجربه كنيم يعني هر كس بايد خودش تجربه كند. بنابراين يك چيزهايي هست غيرعادي است، آن چيزهاي غيرعادي را كه گفت ما كار مي‌كنيم البته براي همه هم كار كنيم، چون اجازه نمي‌خواهد.
اين جزو طلب خير براي ديگران است، جزو استخاره است. استخاره يعني طلب خير كردن. شما مي‌توانيد براي ديگري دعا كنيد يا نه؟ مي‌توانيد دعا كنيد، خدايا ايشان را ... . بنابراين يكي از سطوح‌اش شفيع، شفاعت است، هر كسي براي ديگري مي‌تواند دعا كند، اين را مي‌توانيد. ما براي همه مي‌توانيم بگوييم فرض كنيد «بار الها! طلسم‌ها را از روي ايشان بردار» در اصل يعني همين قضاياست. منتها كلام، معمولاً كلام افراد تأثير ندارد، الان براي همه دعا كنيم ببينيم اتفاقي مي‌افتد؟ چون ساپورت پشتش را ندارد. همه دارند دعا مي‌كنند، 7 ميليارد انسان دارند دعا مي‌كنند پس چرا اينقدر گرفتار هستند؟ چون پشتش هيچي نيست، اين ها كارساز نيست. اما شما وقتي مي‌آييد در بُعد اين مسئله و طلب‌ خير مي‌كنيد، اينجا اتصال شما مثل همان فرادرماني است، همان طور كه آن درمان را انجام داد، اين طلسم هم برداشته مي‌شود. همان طور كه آن جا شما به خدا سپرديد در واقع اين جوري بوده، يك مرحله‌اش به خدا سپردن است، يك مرحله‌اش اين است كه چه كاري، براي چه سپرده شد؟ اين دو مرحله را همه‌ كارهايمان دارد،
همه‌ حلقه‌هاي‌مان اين است؛ يكي سپرديم، يكي اين كه خوب چي مي‌خواهد؟ همه چي مي‌خواهد كه نمي‌شود. بنابراين اين دو تا مسئله را در بحث طلب خير يا شفاعت براي ديگري، اين اجازه را داريم. من نمي‌گويم كه به من اجازه مي‌دهي براي تو دعا كنم؟ اين اجازه نمي‌خواهد ولي يكسري از مسايل كه ممكن است براي ايشان ايجاد اشكال كند مثل تشعشع دفاعي، آن را بايد اجازه بگيريم. ولي اين موضوع براي ايشان ايجاد مشكل نمي‌كند كه من برايش دعا كنم، طلسم از رويش برداشته شود.


دوره 2 - استاد طاهري

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر