۱۳۹۲-۰۹-۲۷

امانتدار راه طاهر!


اتصال ... امانتدار راه طاهر!
قابل توجه دوباره و هزارباره !

-به دنبال حرف های جدید و جالب نباشیم که گوشهایمان را برای مدت کوتاهی نوازش کند و پس از مدتی ما را در میدان مین رها کند ، که آسیب های جدی ای را به همراه دارد !
-تنها منبع قابل استناد ، موثق و همیشه تازه و جالب و عمیق ، برای مجموعه فقط "صوت و تصویر استاد طاهری" است ،
-مگر اینکه کسی بخواهد راهی دیگر و جدا از راه استاد را برگزیند ،
-مگر اینکه کسانی بخواهند جانشینی برای استاد عزیزمان برگزینند . . .
-استاد عزیز ما همیشه به موازین اخلاقی ، قوانین ، ادیان الهی ، واجبات و محرمات و . . . پایبند بوده اند ،
-و همیشه راه میانه و اعتدال را پیش گرفته اند و هرگز موافق شیدایی و یا واقعیت گرایی صرف نبوده اند ،
-هرگز در سالهای تدریس خود به عناد با کسی برنخواسته اند ،
-هرگز کسی را از مجموعه نرانده اند ،
-هرگز به کسی نگفته اند که : تخلف کردی ، ویروس داری ، ریزش کردی و ...
-همیشه به طور جد با روابط مریدی و مرادی و اطاعت بی چون و چرا مخالف بوده اند ،
-هرگز در پی مطرح کردن خود و جلب ستایش نبوده اند و همیشه به حق و از روی صدق فرموده اند که "من تنها درس پس می دهم" .
-و "تمامی" شاگردان ایشان ، فقط "شاگردان" ایشان هستند و هیچ فرقی بین ما نیست مگر تفاوت در تجربه ها .
-تمامی مستر ها فقط افرادی هستند که بواسطه ی گذراندن دوره ها و داشتن حفاظ های مخصوص ، این امانت الهی را به افراد دیگر "انتقال" می دهند ، همگی انسانهای معمولی ای هستیم با هزار عیب و ایراد که در این راه قدم نهادیم تا با خود ، جهان هستی ، فلسفه ی خلقت و خدا و ... آشنا شویم و ابهامات ما برطرف شود و مشکلاتی که بواسطه ی ناآگاهی ما بوجود آمده اند، حل شود.

پایبند باشیم به صحبت های بسیار جدی و حیاتی استاد طاهری در نوروز 92 .

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر